Årsmöte 2020

Välkom­men till Hishults Byalags Årsmöte

Tors­da­gen den 20/8 kl.18.30

Med anled­ning av Covid-19

hålls årsmötet utomhus 

på Hishults Idrottsplats.

Välkom­na !

Lämna ett svar