Dagsarkiv: 5 mars, 2023

Årsmöte 2023

Den 16 mars kl.18:00 på kon­sthallen i Hishult.

Vi bör­jar med årsmötes­förhan­dlin­gar­na sedan har vi bju­dit in Ste­fan Samuels­son från Väx­tia som kom­mer att ge tips för din trädgård.

Vi avs­lu­tar med fika som Spar­banken Boken bjud­er på.

För den som vill stöt­ta Byalaget finns det möj­lighet att lösa det på plats, 100 kr per hushåll.