Att ta en prom­e­nad på en av Byalagets utmärk­ta sti­gar längs Smed­jeån ger tillfälle till härli­ga natu­rup­plevelser. Har man tur kan man se Ström­staren spana från en sten för att  plöt­sligt dyka ner i åns mör­ka vat­ten  och kom­ma upp med ett litet fiskbyte. Att se och höra Kungs­fiskaren svis­cha för­bi som en blå blixt med sitt pipande läte är möjligt men då måste man att myck­et tur.

vy Smedjeånvinter

 

 

Lämna ett svar